::: konkursy / informacje / materiały

::: http://graphiccompetitions.com/graphic-design/

::: http://www.artserwis.pl/index.php?kon=1

::: http://znaczysie.pl/pl/2010/09/06/type-design-international-student-competition/

TERMIN SKŁADANIA PRAC ZOSTAŁ WYDŁUŻONY!!!
Prace należy składać do 28 lutego w sekretariacie ETI!


Koło Naukowe Młodych Dydaktyków
zaprasza do udziału w międzynarodowym projekcie fotograficznym
„Czas wolny studentów”
Zrób 3 zdjęcia:
1) Jak chciałbym spędzić czas wolny?
2) Jak spędzam czas wolny?
3) Jak nie chciałbym spędzać casu wolnego?
Dołącz krótki opis (ok. pół strony) i dostarcz do 28.02.2011.
Prace należy złożyć w sekretariacie Edukacji Techniczno-Informatycznej,
Wydział Mechaniczny (budynek A-11, pokój 121).

Format zdjęć A4 (21x29,7). Dodatkowo należny dostarczyć zdjęcia w zapisie elektronicznym na płycie CD (zapis JPG lub TIF, rozdzielczość 300dpi).

Wydruki oraz zdjęcia w zapisie elektronicznym należny podpisać swoim imieniem i nazwiskiem
z odpowiednią numeracją zdjęcia
(np. AlicjaKowalska1, AlicjaKowalska2, AlicjaKowalska3).
Należy również wypełnić i dostarczyć kwestionariusz - załącznik do pobrania tutaj :::
----------------------------------------------------------------

 

LOGO - AKADEMIA SZTUKI. TERMIN: 26 LISTOPADA 2010 | INFO

KONKURS PROJEKTÓW. TERMIN: DO 31 STYCZNIA 2011 | INFO .PDF

Szanowni Państwo, Jesteśmy stowarzyszeniem studentów kierunku CIMER (Komunikacja w sferze
kultury i muzeologia w regionie Europy-Środkowo Wschodniej) na Uniwersytecie Sorbona – Paris IV.
W ramach naszych studiów chcemy zorganizować wystawę promującą młodych artystów z Europy
Środkowo-Wschodniej. Pozwalamy sobie zwrócić się do Państwa o wsparcie, ponieważ zależy nam na współpracy z renomowaną instytucją,jaką jest WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO.
Chciałybyśmy nawiązać współpracę, aby móc poinformować Państwa studentów oraz innych młodych artystów o naszym projekcie – uważamy, że mógłby ich zainteresować.
W załącznikach znajdą Państwo:
- Plakaty promocyjne w językach angielskich i francuskim;
- Zasady konkursu i formularz zgłoszeniowy (do przekazania wszystkim zainteresowanym);
Z góry dziękujemy za wszelką pomoc, jaką zachcieliby Państwo nam okazać.
Z wyrazami szacunku,
Stowarzyszenie "Les Déboussolées"

^^^ do góry ^^^