::: edukacja w zakresie sztuk plastycznych                                        

             
::: studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2010/2011