::: aktualności . . .

styczeń 2011

Szanowni Państwo, w zawiązku z utworzeniem Instytutu Sztuk Wizualnych, witryna Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej od stycznia 2011 roku pełni rolę archiwalną. Wszelkie aktualizowane informacje, oraz informacje znajdujące się w tym serwisie będą aktualizowane na stronie Instytutu Sztuk Wizualnych.

 

 

 

grudzień 2010

nekrolog

Wspomnienie... 

                                          „ku temu co jest poza”

         Poznaliśmy się we Wrocławiu na początku lat 70. On kończył, ja zaczynałem uniwersytecką  polonistykę przy placu Nankiera. Klub Związków Twórczych i Koło młodych pisarzy ZLP to były kręgi,
w których przecinały się nasze drogi. Wtedy  jeszcze nikt z nas nie wiedział, dokąd nas zaprowadzą.
Cztery lata, które nas dzieliły biograficznie istotnie wpływały na charakter wzajemnych relacji.
Wówczas wielu nam, młodszym – znajomość z Michałem dodawała animuszu. Potem było już inaczej.
Gdzieś się rozbiegliśmy, każdy w swoją stronę, choć ukradkiem śledziliśmy, co który z nas robi.
     Po latach miało się okazać, że z jego perspektywy wiek, ani tak zwany dorobek, nie miały
większego znaczenia. Liczył się bowiem tylko określony sposób otwarcia na drugiego człowieka,
gotowość współistnienia i chęć rozmowy.
     Michał, bez wątpienia, był z nas wszystkich najbardziej dociekliwy i głęboki. Niektórych nawet onieśmielał, co stało w jawnej sprzeczności z jego intencjami, gdyż nigdy nie chciał być wirtuozem,
ani nie potrzebował pochlebców. A to, co zewnętrzne dotyczyło go tylko w zakresie niezbędnym i w żaden, ważny sposóbnie wyznaczało jego życiowej aktywności.
     Miał jak każdy artysta swoje rewiry niepodległości twórczej i podejmował je z różną intensywnością. Raczej pracował regularnie, jeśli nie podróżował po krajach anglosaskich. Najbliższa mu jednak była zawsze twórczość pisarska – wiersze, eseje i rozprawy naukowe. Choć również często malował,
o czym niewielu wiedziało. Jakby chciał niemożliwe dla słowa obrazy oddać pędzlem.
     Myślę, że poszukiwanie własnej drogi odbywało się u niego bardziej poprzez studiowanie dokonanych już i istniejących wyborów artystycznych, a nie poprzez rzeczywiste doświadczanie świata. A wszelkie zagadki egzystencjalne oglądał pod światło, w swoim międzygórskim klasztorze, by zapis, jaki z tego powstawał, zawsze był śladem możliwości i potrzeby wewnętrznego ładu człowieka. Choć często  przekornie temu zaprzeczał, wiedzieliśmy, że to jego strategia. Wszystkie nasze rozmowy, które rozpoczynały się od błahych konkretów, zmierzały ku ogarnięciu Kosmosu, ku temu, co jest poza,
bo doskonale wiedzieliśmy, że wszelka metafizyka rodzi się z realności i szczegółu.
     Jego największą inspiracją, ale i wyzwaniem stały się dwie wielkie osobowości twórcze nowożytnego świata. Nasz – Bolesław Leśmian, genialny poeta dwudziestolecia międzywojennego, któremu poświęcił książkę „Świat bez prawdy. Poezja jako światopogląd” oraz William Blake, wybitny angielski artysta i mistyk przełomu  XVIII i XIX wieku, którego twórczość jest u nas nadal prawie nieznana.Jemu zadedykował „Boską analogię” - monumentalną monografię, nie mającą swego odpowiednika w literaturze anglosaskiej.
     Obie prace podejmują zagadnienie wewnętrznej prawdy artysty i podkreślają jednocześnie, że jej urzeczywistnienie jest jedynym celem człowieka. Odkrywanie  owej „prawdy samo jest prawdą,
a wszystko inne jest tylko grą pojęć”. Michał znakomicie wiedział, że pierwszym krokiem do poznania tajemnicy duchowej jestodrzucenie fałszywego i stereotypowego postrzegania świata, bo to jedyna gwarancja zbudowania wizji całościowej, wyjścia poza i ogarnięcia całości. Oznaczało to dla niego również, że sztuka jest formą poznawania świata, a poznanie jest rodzajem sztuki.
     Nie wiem, czy to, co pozostawił po sobie pozwoli nam wyjaśnić nasz świat, ale wiem, że pytania, które stawiał przybliżają nas do tego celu i dowodzą, jak bardzo  potrzebny jest nam dzisiaj przewrót duchowy. Dla wielu nie jest to wcale oczywiste.
     Szkoda, że już Go z nami nie będzie.
                                                                                                                              Wojciech Śmigielski

grudzień 2010

Wydział Artystyczny UZ araz kurator galerii Galeria Uniwersytecka, Zenon Polus zapraszaja na wystawę
2 grudnia 2010 roku o godz 17.00 :::: Historia Sztuki 25 lat Biennale Sztuki Nowej.
Galeria Uniwersytecka ul. Licealna 9, Zielona Góra.

grudzień 2010

Idea i prowadzenie warsztatów - wykładowcy Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Wydziału Artystycznego: dr hab. Magdalena Gryska i mgr Agnieszka Graczew-Czarkowska z udziałem studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

grudzień 2010

Wydział Edukacja Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
i Centrum Kultury "Zamek"
zapraszają na pierwszą edycję Projektu - Edukacja Artystyczna
w ramach którego odbędzie się:
Ogólnopolski Konkurs na Najlepszy dyplom z lat 2009 i 2010, który powstał na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Otwarcie wystawy 7 grudnia 2010 godz 18.00. Miejsce wystawy: Centrum Kultury "Zamek". Wystawa będzie czynna od 8-23 grudnia 2010 roku
w godz.11.00-19.00

listopad 2010

Szanowni Państwo!
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową
"Polska Grafika Komputerowa. Wczoraj, dziś i jutro."
Celem Konferencji jest wypromowanie i ukazanie jakości polskiej grafiki komputerowej.
Chcemy pokazać warsztat pracy polskich artystów, ich sylwetki i dzieła. Pragniemy również wypromować nowe młode talenty, ukazać najnowsze trendy jak i zaprezentować najnowsze rozwiązania techniczne
i sprzętowe wspomagające projektowanie graficzne.
Liczymy na wspólne spotkanie i wymianę doświadczeń.
Pozdrawiamy. Organizatorzy.
http://digicorp.pl/grafika/

dokumenty: informacja na temat komferencji - szczegóły.pdf

listopad 2010

Wydział Artystyczny oraz Dziekan prof. Piotr Szurek zaprasza na koncert chopinowski pod patronatem
JM Rektora UZ prof. dr hab Czesława Osękowskiego, dnia 16 listopada (wtorek) o godz.19.00
Aula UZ ul. Podgórna 50 (wstęp wolny).

listopad 2010

Galeria PENTAGON i Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej serdecznie zapraszają na wystawę:

Pracownie dyplomowe z Zielonej Góry
Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej
Wydział Artystyczny

Uniwersytet Zielonogórski

Pracownia prof. UZ Pauliny Komorowskiej-Birger
Izabela Borucka, Beata Dubielewska, Agnieszka Nowaczyk, Karolina Spiak

Pracownia dr hab. Alicji Lewickiej-Szczegóły
Justyna Gąsior, Olga Jackiewicz, Joanna Klityńska, Anna Poradowska,
Elżbieta Prusinowska, Edyta Wawrzynowicz

Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem:
http://wydzialsztuki.pr.radom.pl/pentagon/2010/zielona_gora/zielona_gora.htm

Wystawa trwa od 05.11.2010 r.

Wernisaż wystawy odbędzie się 05.11.2010 o godz. 12.00
Serdecznie zapraszamy!!!

Galeria Pentagon, Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 22
http://wydzialsztuki.pr.radom.pl/pentagon/pentagon.htm

październik 2010

Kategoria „A” dla Wydziału Artystycznego!!!

W oparciu o Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie ustalenia kategorii jednostek naukowych informuję
, że WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO otrzymał kategorię A.

Spośród 10 wydziałów UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO, jedynie Wydział Artystyczny otrzymał tę najwyższą kategorię. W tym ministerialnym rankingu ocenione zostały jednostki naukowe (wydziały uczelni wyższych i inne). Podstawą do oceny były dokonania kadry wydziału w zakresie działalności naukowej i artystycznej. Nasz wydział uplasował się na 10 miejscu w grupie 50 jednostek jednorodnych
w kategorii N14 – Dziedziny sztuki. Udział w tym sukcesie mają wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziału reprezentujący zarówno sztuki muzyczne, jak i sztuki plastyczne.

Posiadana kategoria bezpośrednio wpływa na dotację ministerialną, która przeznaczona jest wyłącznie
na finansowanie działalności naukowej i/lub artystycznej wydziału. Tak wysoka nota zobowiązuje do dalszej pracy, gdyż ponowna ocena nastąpi nie później niż do 30 września 2012 r. Za przeprowadzenie oceny parametrycznej jednostek naukowych odpowiedzialny będzie Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, do zadań którego należy m.in. przeprowadzanie, nie rzadziej niż co 4 lata, kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.
                                                                                    
                                                                                         Gratuluję całej społeczności wydziałowej!
                                                                     
                                                                                                DZIEKAN WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO
                                                                                                                           Prof. Piotr Szurek

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/komunikat-nr-19-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/

 

październik 2010

REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO mają zaszczyt zaprosić pracowników
i studentów na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011 Uroczystość odbędzie się
7 października 2010 roku o godz. 10.00 w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50.

wrzesień 2010

ZAPRASZAMY NA STUDIA EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
ostateczny termin skladania dokumentów: 18 września 2010 !!!

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnych galerii z wystawy końcoworocznej 2010.
::::: Wystawa Pracownie ul. Wisniowa 10 >>> ::::: Galeria PWW, Galeria, Licealna >>> :::::
oraz na stronę poprzednich wystaw: więcej 2009 >>>

Rekrutacja 2010

lipiec 2010

ZAPRASZAMY NA STUDIA EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
>>>>
REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (LICENCJAT) DO 10 LIPCA
>>> NA POZOSTAŁE RODZAJE STUDIÓW DO 18 WRZEŚNIA25 listopada 2009